logo

Auto power on serial number


auto power on serial number

Dram Data Integrity/ECC Mode - Pokud máte nainstalovány ECC pamti (s kontrolou parity tak tuto volbu zapnte.
Power Lost Control - viz: AC Power Recovery.Máte na vbr ze tí moností: pi obnovení napájení se poíta zapne, nezapne nebo se zapne v pípad, e v dob vpadku napájení byl zapnut.Virtualization Technology - Pokud nepouíváte kartu na emulaci dalího poítae, volbu vypnte.It is always best to disconnect the power adapter from a notebook if you will not be using it for more than two weeks.Sata Configuration - Pokud pouíváte disky sata, mla mcafee internet security 2013 full version with key by bt tato volba zapnuta.Other factors that may affect battery service life include system design, model type, and operating system power management settings.
SuperBatt Technology icon, the exclusive SuperBatt technology uses the asus Smart Charging Algorithm to extend notebook battery potency.Processor Serial Number - Monost zobrazení sériového ísla procesoru.For example: If you use 60 of the battery charge on Monday and the remaining 40 on Tuesday, you completed one windows 2003 sysprep newsid full charge cycle.PCI IRQ Assignment - Umouje nastavit konkrétnímu slotu PCI konkrétní pockie pirates cheat engine IRQ.To ensure optimum battery lifespan, the battery charge should be between 40.Do not store the battery pack in a damp or cold environment!Slot Power - Nastavení píkonu karty ve slotu PCI-Express.Boot Device Priority/Boot Sequence - Poadí hledání bootovacího sektoru pi startu systému.AI Overclocking - Slouí k nastavení petaktování desky a procesoru.


Sitemap